Norske elever over snittet i PISA-undersøkelsen

Norske 15-åringer gjør det for første gang bedre enn snittet for OECD-land i alle de tre fagområdene som blir målt av PISA-undersøkelsen.