Kraftig nedgang for båtførerprøven

Hittil i år har 12500 tatt båtførerbeviset mot nesten 17000 samme periode i fjor.