Kitron mottar ny ordre

Skal levere kontrollenheter til Husqvarna-fabrikken i Sverige.