Guttelvik: – Møre og Romsdal bør fortsette som egen region

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener at Møre og Romsdal bør bestå som en egen region også i fremtiden. Guttelvik har nå sendt ut sitt forslag til høringssvar til politisk behandling.