Får ikke ta over arbeidsoppgaver fra staten

Nye Trøndelag fylkeskommune ønsket prøveprosjekt med statlig overførte oppgaver allerede fra 2018. Departementet sa nei.