Færre må fjerne brystet

82 prosent av alle brystkreftpasienter med små svulster får nå beholde brystet. Sykehuset i Molde er i landstoppen når det gjelder antall brystbevarende operasjoner.