Anna Kristin (30) drept på jobb: Jente (16) kjent skyldig i drap

I dag ble ankesaken etter drapet på barnevernsinstitusjonen i Vollen i 2014 avsluttet.

Anna Kristin Gillebo Backlunds bror sa tidligere i dag at det har vært tøft å være i retten. Han la ikke skjul på at han håpet jenta skulle bli funnet tilregnelig.

– Selv om det er en veldig skadet ungdom, så var hun bevisst det hun gjorde. Så vi håper hun blir erklært tilregnelig og må stå til ansvar for det hun har gjort. Blir hun erklært utilregnelig er det det samme som å være uskyldig, og det er vanskelig for oss å akseptere, sa Amund Gillebo.

Kom med råd under rettsbelæringen

Før lagretten trakk seg tilbake for å diskutere skyldspørsmålet, holdt dommeren et veiledende foredrag for juryen. Dommeren sa at hovedspørsmålet lagretten må svare på er om tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde.

I tillegg understreket han at vurderingen må være rasjonell og at juryen ikke må la seg påvirke av at de for eksempel synes synd på tiltalte.

Dommeren oppfordret også lagretten å høre på de rettsoppnevnte sakkyndige. De har konkludert med at jenta var tilregnelig.

Var jenta psykotisk på gjerningstidspunktet?

Erik Førde

TILREGNELIG: Statsadvokat Erik Førde mener Borgarting lagmannsrett bør dømme den 16 år gamle jenta for drapet.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad

UTILREGNELIG: Forsvarer Cecilie Nakstad ba juryen svare nei på skyldspørsmålet, dersom de er i tvil om tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Ankesaken har handlet om jenta var psykotisk eller ikke da Backlund ble drept. Under prosedyrene ba aktor juryen finne den drapstiltalte 16-åringen tilregnelig.

– Jeg gir dere det rådet at dere skal svare ja på spørsmål 1, altså om hun er skyldig, det er det som er å være tilregnelig, at hun har evne til å bære skyld, sa aktor Erik Førde, som også ba juryen om å avsi kjennelse om at drapet hadde skjedd med overlegg.

Jentas forsvarer mener derimot at psykose er den direkte årsaken til at 16-åringen begikk drapet.

– Hvis dere svarer nei på spørsmålet om skyld, så vil hun bli dømt til noe som heter tvungent psykisk helsevern og vil bli innlagt på sykehus hvor hun blir behandlet, sa advokat Cecilie Nakstad til juryen.

Kvalt og knivstukket

Anna Kristin Gillebo Backlund

DREPT PÅ JOBB: Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små enheter da hun ble drept.

Foto: Privat / NTB scanpix

Det var i slutten av oktober i 2014 at miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

En 15 år gammel jente, som bodde på institusjonen, ble i Asker og Bærum tingrett dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Hun ble dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Det er første gang i norsk historie at et barn ble dømt til forvaring.

Jenta erkjente drapet, men ikke overlegg. Hun anket forvaringsstraffen på stedet.

I dag er 16-åringen erklært psykotisk og innlagt på Sandviken sykehus i Bergen.