Anklager EU for å lukke øynene for tortur og voldtekt

EU kritiseres for å overlate båtflyktningenes skjebne til et land der de risikerer grove brudd på menneskerettighetene.